ทัวร์พม่า


ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พระธาตุอินแขวน เจดีย์ชเวดากอง 3วัน2คืน บิน 8M
รหัสสินค้า MYN 001
3วัน2คืน   

มิถุนายน
1-3 / 8-10 / 15-17 / 22-24 / 29-1 ก.ค.
กรกฎาคม
6-8

เริ่มต้น 12,900 บาท    ดูรายละเอียด


ทัวร์มัณฑะเลย์-พุกาม (นั่งรถ)-มิงกุน-อมรปุระ 4วัน3คืน บิน FD
รหัสสินค้า MYN 002
4วัน3คืน   

มัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิระวดี หมู่บ้านมิงกุน เจดีย์มิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์ชินพิวมิน พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วัดกุโสดอ Manday Hill สะพานไม้อูเบ็ง

พฤษภาคม
17-20 / 31-3
มิถุนายน
14-17 / 28-1 ก.ค.
กรกฎาคม
12-15 / 19-22 / 26-29 / 26-29
สิงหาคม
2-5 / 9-12 / 16-19 / 23-26

เริ่มต้น 12,900 บาท    ดูรายละเอียด


1

ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือจองทัวร์
ช่องทางการติดต่อ
l2btravel
083-2743757
แอลทูบีทราเวล
l2btravel@hotmail.com
9 หมู่ 1 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร
       จ.อุบลราชธานี 34350
  
L2B Travel Copyright 2018. All Rights Reserved. ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 51/00600
Power By Nika Web