เที่ยวอุบล


กิจกรรมล่องแพลำโดมน้อย
จำนวนผู้เข้าชม 320 คน

ล่องแพลำโดมน้อย เล่นโขดหิน เล่นน้ำ ท่ามกลางธรรมชาติ

อ่านต่อ>>


กิจกรรมล่องแพเขื่อนสิรินธร อุบลราชธานี
จำนวนผู้เข้าชม 196 คน

พบกับกิจกรรมล่องแพเขื่อนสิรินธร สัมผัสธรรมชาติ ที่สวยงามบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร

อ่านต่อ>>


เขื่อนสิรินธร
จำนวนผู้เข้าชม 218 คน

เขื่อนสิรินธร อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ของ อุบลราชธานี ธรรมชาติสวยงาม เมืองท่องเที่ยวขึ้นชื่อของอุบล

อ่านต่อ>>


น้ำตกทุ่งนาเมือง
จำนวนผู้เข้าชม 345 คน

อ่านต่อ>>


น้ำตกสร้อยสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม 321 คน

น้ำตกขนาดใหญ่ที่ไหลจากหน้าผาสูงชันสองด้าน ซึ่งเกิดจากลำห้วยสร้อยและลำแซไผ่ ตกลงมาบรรจบกันคล้ายสายสร้อย ก่อนไหลลงสู่แม่น้ำโขง สูงประมาณ 20 เมตร มีน้ำไหลตลอดปี เป็นน้ำตกที่มีคนนิยมไปเที่ยวกันมาก นอกจากนี้ บริเวณน้ำตกยังมีต้นไม้และดอกไม้ป่า ช่วยเสริมบรรยากาศความงามของน้ำตกแห่งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นทิวทัศน์แม่น้ำโขง

อ่านต่อ>>


อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
จำนวนผู้เข้าชม 373 คน

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม มีเนื้อที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอโขงเจียม  อำเภอศรีเมืองใหม่ และอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี    ประกอบด้วย สภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ สัตว์ป่านานาชนิด มีจุดเด่นที่สวยงามตามธรรมชาติมากมาย เช่น  ผาชัน   น้ำตกสร้อยสวรรค์  เสาเฉลียง   ถ้ำปาฏิหารย์  ภูนาทาม เป็นต้น

อ่านต่อ>>


ปราสาทบ้านเบ็ญ
จำนวนผู้เข้าชม 345 คน

ปราสาทบ้านเบ็ญ ตั้งอยู่ที่บ้านหนองอ้ม ตำบลหนองอ้ม ปราสาทบ้านเบญจ์ เป็นศาสนสถานขอมขนาดย่อมประกอบด้วยปรางค์อิฐ 3 หลังตั้งอยู่บนฐาน ศิลาแลง ที่สร้างแยกกัน กรมศิลปากรได้ทำการขุดแต่งในปี พ.ศ. 2533 ได้พบทับหลังรูปเทพนพเคราะห์ หรือเทวดาประจำทิศทั้ง 9 องค์ และ

อ่านต่อ>>


วัดภูหล่น
จำนวนผู้เข้าชม 454 คน

วัดภูหล่น แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของอ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี เป็นปฐมสมถวิปัสสนากัมมัฎฐานของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตวัดภูหล่น อุบลราชธานี

อ่านต่อ>>


พิพิธภัณฑ์เปิดบ้านก้านเหลือง
จำนวนผู้เข้าชม 259 คน

แหล่งโบราณคดีแห่งนี้ได้เริ่มขุดค้นเมื่อปี 2535 โดยหน่วยศิลปากรที่ 6 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา และแล้วเสร็จ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2535 หน่วยศิลปากรที่ 6 ได้มีการปรับสภาพภูมิทัศน์โดยรอบ และจัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์เปิดเพื่อให้ ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม ศึกษาหาความรู้ ในการขุดค้นจากหลักฐานต่างๆ

อ่านต่อ>>


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี
จำนวนผู้เข้าชม 271 คน

อาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี ได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2532 จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตโบราณสถาน เมื่อปี พ.ศ.2544

อ่านต่อ>>


วัดสุปัฏนาราม
จำนวนผู้เข้าชม 400 คน

วัดสุปัฏนารามวรวิหาร อุบลราชธานี พระอารามหลวงชั้นตรี และเป็นวัดแรกของคณะสงฆ์ธรรมยุตินิกายที่ตั้งขึ้นในจังหวัดอุบลราชธานีและภาคอีสาน

อ่านต่อ>>


วัดศรีอุบลรัตนาราม
จำนวนผู้เข้าชม 328 คน

วัดศรีอุบลรัตนาราม เดิมชื่อ วัดศรีทอง เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง คือ พระแก้วบุษราคัม ปัจจุบันมีพระราชธรรมสุธี (ทองคู่ ป.ธ.๖) เป็นเจ้าอาวาส

อ่านต่อ>>


วัดมหาวนาราม
จำนวนผู้เข้าชม 292 คน

วัดเก่าแก่และพระอารามหลวงใจกลางเมืองอุบล เริ่มก่อสร้างในสมัยพระปทุมวรราชสุริยวงศ์ เจ้าเมืองอุบลคนแรก

อ่านต่อ>>


วัดภูเขาแก้ว
จำนวนผู้เข้าชม 292 คน

พระอาจารย์ดี ฉนฺโน ซึ่งเป็นลูกศิษย์องค์สำคัญของ พระครูวิเวกพุทธกิจ (เสาร์ กนฺตสีโล) และ พระครูวินัยธรมั่น ภูริทตฺโต วัดตั้งอยู่บนเนินเขาในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

อ่านต่อ>>


วัดพระธาตุหนองบัว
จำนวนผู้เข้าชม 329 คน

วัดพระธาตุหนองบัวตั้งอยู่ในอำเภอเมือง เป็นวัดที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี  มีสถาปัตยกรรมที่งดงามและน่าสนใจ คือ “พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ ” พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเส็ง

อ่านต่อ>>


วัดทุ่งศรีเมือง
จำนวนผู้เข้าชม 312 คน

เจ้าคุณพระอริยาวงศาจารย์ญาณวิมล อุบลสังฆปาโมกข์ (สุ้ย หลักคำ) แห่งวัดป่าแก้วมณีวัน (คือวัดมณีวนาราม หรือวัดป่าน้อยในปัจจุบัน) ซึ่งเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีโดยกำเนิด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองคณะสงฆ์เมืองอุบลราชธานี (หรือตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีในปัจจุบัน) ท่านมีอัธยาศัยน้อมไปทางวิปัสสนากรรมมัฎฐาน

อ่านต่อ>>


วัดหนองป่าพง
จำนวนผู้เข้าชม 326 คน

เจดีย์ศรีโพธิญาณ เป็นสถานที่พระราชทานเพลิงศพของหลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง

อ่านต่อ>>


วัดป่านานาชาติ
จำนวนผู้เข้าชม 318 คน

วัดป่านานาชาติเป็นสาขาที่19ของวัดหนองป่าพง ในวัดจะมีพระภิกษุชาวต่างประเทศมาจำพรรษา เป็นจำนวนมาก เพื่อศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย และปฏิบัติทางวิปัสสนากัมมัฏฐาน

อ่านต่อ>>


วัดบ้านนาเมือง
จำนวนผู้เข้าชม 440 คน

วัดบ้านนาเมืองตั้งอยู่ที่บ้านนาเมืองเป็นวัดทีมีพระอุโบสถแปลกตาด้วยเซรามิก โดยมีอาจารย์บุญมีเป็นเจ้าอาวาส เป็นที่เคารพนับถือของชาวอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง

อ่านต่อ>>


1

ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือจองทัวร์
ช่องทางการติดต่อ
l2btravel
083-2743757
แอลทูบีทราเวล
l2btravel@hotmail.com
9 หมู่ 1 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร
       จ.อุบลราชธานี 34350
  
L2B Travel Copyright 2018. All Rights Reserved. ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 51/00600
Power By Nika Web