วัดมหาวนาราม

จำนวนผู้เข้าชม 254 คน

วัดเก่าแก่และพระอารามหลวงใจกลางเมืองอุบล เริ่มก่อสร้างในสมัยพระปทุมวรราชสุริยวงศ์ เจ้าเมืองอุบลคนแรก แล้วเสร็จในสมัยพระพรหมวรราชสุริยวงศ์

เจ้าเมืองคนต่อมาดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้างคู่เมือง ชาวอุบลเคารพนับถืออย่างมาก

ลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะล้านช้าง สูงประมาณ 5 เมตร นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเยี่ยมชมความสวยงามและกราบสักการะได้ทุกวัน

แหล่งข้อมูล : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ทัวร์หลวงพระบาง,ทัวร์ลาวใต้,ทัวร์วังเวียง,ทัวร์เวียงจันทน์,ทัวร์น่าน หลวงพระบาง,ทัวร์เวียดนามกลาง มุกดาหาร,ทัวร์สิบสองปันนา,ทัวร์กัมพูชา,ทัวร์ลาว

13 สิงหาคม 2563

ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือจองทัวร์
ช่องทางการติดต่อ
l2btravel
083-2743757
แอลทูบีทราเวล
l2btravel@hotmail.com
9 หมู่ 1 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร
       จ.อุบลราชธานี 34350
  
L2B Travel Copyright 2018. All Rights Reserved. ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 51/00600
Power By Nika Web