วัดพระธาตุหนองบัว

จำนวนผู้เข้าชม 285 คน

วัดพระธาตุหนองบัวตั้งอยู่ในอำเภอเมือง เป็นวัดที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี 

มีสถาปัตยกรรมที่งดงามและน่าสนใจ คือ “พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ ” พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเส็ง สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษของพุทธศาสนาในปี พ.ศ. 2500 

โดยจำลองแบบมาจากเจดีย์ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย ประเทศอินเดียมีฐานสี่เหลียมจัตุรัสกว้างด้านละ17เมตร สูง56เมตรเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

รอบองค์พระธาตุเป็นกำแพงแก้วซึ่งทั้งสี่เหลี่ยมของกำแพงแก้วได้ประดิษฐานพระเจดีย์ขนาดเล็กสี่องค์

ภายในพระธาตุมีประตูทางเข้าสี่ด้านนับเป็นวัดเดียวในภาคอีสานที่มีเจดีย์แบบนี้

 

 

แหล่งข้อมูล : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ทัวร์หลวงพระบาง,ทัวร์ลาวใต้,ทัวร์วังเวียง,ทัวร์เวียงจันทน์,ทัวร์น่าน หลวงพระบาง,ทัวร์เวียดนามกลาง มุกดาหาร,ทัวร์สิบสองปันนา,ทัวร์กัมพูชา,ทัวร์ลาว

13 สิงหาคม 2563

ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือจองทัวร์
ช่องทางการติดต่อ
l2btravel
083-2743757
แอลทูบีทราเวล
l2btravel@hotmail.com
9 หมู่ 1 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร
       จ.อุบลราชธานี 34350
  
L2B Travel Copyright 2018. All Rights Reserved. ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 51/00600
Power By Nika Web