ตลาดดาวเฮือง ช้อปปิ้งสินค้าราคาถูก , Dao Hueng Market

จำนวนผู้เข้าชม 1024 คน

ตลาดดาวเรือง แหล่งศูนย์รวม สินค้า นานาชนิด ในลาวใต้ ที่ใหญที่สุด
          ตลาดดาวเฮือง หรือ ดาวเรือง เป็นศูนย์กลางการค้าขาย ในลาวใต้  ตั้งอยู่ ในเมืองปากเซ แขวงจำปาสัก  มีทั้งร้านค้าส่ง ค้าปลีก สินค้าเกษตร ตลาดสด อาหาร  สินค้าอุปกรณ์การเกษตร ต่างๆ วัสดุก่อสร้าง มีคิวรถเมล์ ที่เดินทางไปยังเมืองต่างๆของ แขวงจำปาสัก  ที่นี่ ถือว่าเป็นศูนย์กลางของ ชาวลาวใต้ ที่ต้องการซื้อสินค้ามาใช้ หรือ ไปขายต่อ

28 กันยายน 2561

ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือจองทัวร์
ช่องทางการติดต่อ
l2btravel
083-2743757
แอลทูบีทราเวล
l2btravel@hotmail.com
9 หมู่ 1 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร
       จ.อุบลราชธานี 34350
  
L2B Travel Copyright 2018. All Rights Reserved. ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 51/00600
Power By Nika Web