เที่ยวสุสานโฮจิมินห์ ฮานอย (Ho Chi Minh’s Mausoleum, Hanoi)

จำนวนผู้เข้าชม 996 คน

ฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนามที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของโลกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนหรือยุโรป เพราะครั้งหนึ่งประเทศเวียดนามนั้นเคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศฝรั่งเศสมาก่อน แม้แต่การใช้ภาษาในการเขียนนั้นยังได้รับอิทธิพลมาจากการเขียนหนังสือแบบฝรั่งเศสอีกด้วย

 

นอกจากสถาปัตยกรรมแล้ว ที่นี่ยังเป็นเมืองที่เก็บเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สำคัญๆ ของเวียดนามไว้อีกด้วย และหนึ่งสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเวียดนามนั่นก็คือ สุสานโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh’s Mausoleum) เป็นที่พำนักร่างของผู้นำปฏิวัติโฮจิมินห์ สุสานตั้งอยู่ในกลางจัตุรัส Ba Dinh ซึ่งเคยเป็นที่ที่ประธานโฮได้ตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนาม หลังจากประธานโฮเสียชีวิตในปี ค.ศ. 1969 ก็ได้มีการอ่านประกาศจัดตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม ขึ้นที่กลางจัตุรัสนี้เมื่อวันที่ 2 กันยายน ค.ศ. 1945 หลังจากนั้นก็ได้เริ่มก่อสร้างสุสานแห่งนี้ขึ้นและเปิดให้เข้าชมในปี 29 สิงหาคม ค.ศ. 1947

การออกแบบสุสานได้รับแรงบันดาลใจมากจากสุสานของเลนิลผสมผสานกับสถาปัตยกรรมเวียดนาม โดยออกแบบให้มีหลังคาเอียงลาด ก่อสร้างด้วยหินแกรนิตสีเทา ส่วนด้านในเป็นหินขัดสีเทาดำและสีแดง ด้านหน้าของสุสานจะสลักชื่อประธานโฮจิมินห์เอาไว้ว่า “Ho Chi Min” และด้านข้างจะมีป้ายแบรนด์เนอร์ติดไว้ว่า “Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Muôn Năm”  แปลว่า ขอให้สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจงเจริญ

 

26 กันยายน 2561

ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือจองทัวร์
ช่องทางการติดต่อ
l2btravel
083-2743757
แอลทูบีทราเวล
l2btravel@hotmail.com
9 หมู่ 1 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร
       จ.อุบลราชธานี 34350
  
L2B Travel Copyright 2018. All Rights Reserved. ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 51/00600
Power By Nika Web