น้ำตกหลี่ผี หรือ ตาดสมพะมิต , LiPhi water fall

จำนวนผู้เข้าชม 868 คน

ประวัติ น้ำตกหลี่ผี หรือ น้ำตกตาดสมพะมิต ของ ลาว
          หลี่ เป็น ภาษาลาว หมายถึง เครื่องมือจับปลาชนิดหนึ่งมีลักษณะคล้ายลอบ ซึ่งมีให้เห็นกันทั่วไป ทางภาคอีสาน ส่วนคำว่า
          ผี หมายถึงศพคนตาย ซึ่งบริเวณน้ำตกหลี่ผี จะมีกระแสน้ำไหลบ่าตามพื้นที่ราบผ่านแก่งหิน แล้วไหลตกลงมาตรงช่องซอกหินที่แตกแยกออกจากกัน
         ในช่วงฤดูฝนน้ำจะไหลบ่าตกลงมาเบื้องล่าง จากนั้นจึงไหลไปตามรอยแยกของซอกเขาเป็นทางยาวหลายกิโลเมตร จุดที่พบศพ (ที่มาของคำว่า ผี และ สนธิ กัน เป็น หลี่ผี) มากๆ คือ บริเวณร่องหินของ น้ำตกหลี่ผี บริเวณนี้กระแสน้ำจะไหลมารวมตัวกันเป็นแอ่งขนาดใหญ่ จากนั้นน้ำจะวนไปมาแล้วจึงไหลตกลงไป ด้านล่างผ่านซอก และ หลืบหินแคบๆ ทำให้ ศพของทหาร ใน สมัยสงครามอินโดจีนจำนวนมากลอยมาติดใน หลี่จับปลา ของชาวบ้าน จึงเรียก น้ำตก แห่งนี้ว่า น้ำตกหลี่ผี

ปัจจุบัน กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ยอดฮิตกันไปแล้ว ถ้าพูดถึงลาวใต้แล้วก็ต้องนึกถึง น้ำตกหลี่ผี

28 กันยายน 2561

ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือจองทัวร์
ช่องทางการติดต่อ
l2btravel
083-2743757
แอลทูบีทราเวล
l2btravel@hotmail.com
9 หมู่ 1 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร
       จ.อุบลราชธานี 34350
  
L2B Travel Copyright 2018. All Rights Reserved. ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 51/00600
Power By Nika Web